Veterinærdekning

Gudog Garanti

Alle bookinger gjennom Gudog har inkludert Veterinærdekning i nødstilfeller, som sikrer hunden din og gir deg trygghet i uforutsette situasjoner.

Alle bookinger gjennom Gudog har inkludert Veterinærdekning i nødstilfeller, som sikrer hunden din og gir deg trygghet i uforutsette situasjoner. Gudogs Veterinærdekning er et refusjonstiltak for skader som krever behandling og veterinærutgifter fra autoriserte, praktiserende veterinærer. Selv om det ikke er en forsikring, har Gudogs Veterinærdekning mulighet for behandling av kvalifiserte fagfolk og dekning av veterinærutgifter. Den fungerer som et supplement til private forsikringer som Gudog-brukere (hundepassere og hundeeiere) har. Veterinærdekningen er utelukkende for gjestedyr i forbindelse med en Gudog-booking, med et maksimalt refusjonsbeløp på 20.000 kroner.

Alle bookinger gjennom Gudog har inkludert Veterinærdekning i nødstilfeller, som sikrer hunden din og gir deg trygghet i uforutsette situasjoner.

Gudogs Veterinærdekning er et refusjonstiltak for skader som krever behandling og veterinærutgifter fra autoriserte, praktiserende veterinærer.

Selv om det ikke er en forsikring, har Gudogs Veterinærdekning mulighet for behandling av kvalifiserte fagfolk og dekning av veterinærutgifter. Den fungerer som et supplement til private forsikringer som Gudog-brukere (hundepassere og hundeeiere) har.

Veterinærdekningen er utelukkende for gjestedyr i forbindelse med en Gudog-booking, med et maksimalt refusjonsbeløp på 20.000 kroner.

Gudogs veterinærdekning dekker følgende:

Skade forårsaket av et annet dyr

Skader forårsaket av trafikkulykker

Svelging av gjenstander eller fremmedlegemer

Forgiftning

Andre skader eller traumer som følge av vold fra tredjeparter

Gudogs veterinærdekning dekker ikke følgende:

Skade på hundepassere, familiemedlemmer eller romkamerater

Skader på hundepasserens eiendom eller hjem

Aldersrelatert sykdom eller skade, og sykdom eller skade som følge av en operasjon

Kosmetiske operasjoner

Misbruk, utmattelse eller dårlig hygiene som kan tilskrives kjæledyrseieren

Smittsomme, episodiske (f.eks. epilepsi) eller parasittiske (f.eks. lopper) sykdommer

Krav til kjæledyr som mangler mikrobrikke der det er lovpålagt

Medisinske eller veterinære kostnader for påfølgende pleie utover den første behandlingen, slik som oppfølgingsbesøk, kontroller, rehabilitering eller andre tilleggsbehandlinger

Behandling eller veterinær koster utover 7 dager etter endt booking

Før du sender inn et krav

Før du sender inn et krav

Informer Gudog! Du må informere oss innen 48 timer etter hendelsen ved å sende en e-post til info@gudog.com. Kontakt kjæledyrseieren så snart som mulig for å diskutere situasjonen og utforske mulige løsninger. Kontakt din forsikring: Din bolig- eller kjæledyrforsikring kan dekke deler av eller alle kostnadene forbundet med hendelsen. Send inn et krav til forsikringen din før du søker refusjon fra Gudog. Vi kan be om bevis på kravet ditt.

Hvordan sende inn et krav


1

For å være kvalifisert for kompensasjon må du sende inn en faktura til Gudog for den aktuelle bookingen gjort på Gudog.com, den må involvere det behandlede kjæledyret som er oppgitt i bookingen, hendelsen må ha skjedd på bookingdatoene og du har varslet Gudog innen 48 timer etter hendelsen.

2

Når du har bekreftet at kravet er kvalifisert, kan du kontakte Gudog Support-teamet på info@gudog.com og sende inn dokumentasjon som beskrevet i artikkelen vår "Hva du skal gjøre i en nødssituasjon".

3

Teamet vårt vil evaluere det innsendte dokumentet for å fastslå kvalifisering. Denne prosessen kan ta opptil 10 virkedager og vi kan følge opp med begge parter eller oppført veterinærpraksis for mer informasjon.